Libera nos a malo

Speltillfälle 7: Fångade som slavar och befriade igen samt Obelisken i oasen

Dag 6 - dag 7

Merry har fått ett varsel som handlar om Reggs träkista

Vi vaknar. Värmen på 55 grader mot slutet av dagen har varit övermäktig. Att färdas på dagen är verkligen inget alternativ. Känner oss dåsiga [inga gratisattacker] och helt uppgivna [Nackdel DödsRäddningsSlag & död efter 2 missar]. Måste vara omställningen i de nya kropparna för de olika medvetande, snarare än värmen. Det är tufft.

Det börjar skymma. Vi börjar packa kanksen och vagnarna där barnen ska färdas. Merry vaknar från dagens sömn och vänder sig till brodern Hurry. Säger att Biotta har sagt till henne att genast när hon vaknar ska hon berätta för en vän, att innan solen har försvunnit helt från himlen så kommer allt som läggs i Reggs träkista att komma tillbaka och allt annat är förlorat för alltid. Så kallade Biotta henne för träl gång på gång. Merry får besked av Hurry att träl betyder slav. Merry vill lägga sina glasögon i kistan. För då förlorar hon de inte för alltid, menar hon. Hurry lägger de gröna glasögonen i kistan.

Androiden Muahahas egenartade beteende som sjukvårdare och reaktion på andras skratt

Androiden Muahaha går över till Kasams karavan, där Rasputin finns. Andoiden frågar med sin entoniga röst, om Rasputin vill komma över till deras grupp med barnen. Han avböjer erbjudandet.

Ett flickebarn i Kasams karavan har en sticka i fingret. Muahaha säger att hon själv har ”en rudimentär medicinsk orientering av den mänskliga organismen ”och skulle kunna ”bistå i avlägsnandet av det kroppsfrämmande objektet”. Flickan sträcker trots det konstiga sättet som Muahaha utrrycker sig på, sitt finger framåt. Muahaha tar upp en metallåda från sin rygga, öppnar den och tar fram en pincett av blankt stål. Stickan dras lätt ut. Hela sällskapet betraktar scenen under tystnad.

Muahaha hör alver skratta vid sin lägerplats. Hon går dit. Står bara och stirrar på dem. De tystnar. Hon står där en stund och går sedan tillbaka till oss.

Androiden Muahaha bevakar oss med sina spionrobotar i form av skalbaggar

Muahaha informerar oss att hon satt tre spionrobotar i form av skalbaggar att vakta barnen, en på Regg, en på Wren och en som vaktar en kilometer bakåt i riktningen mot Altaruk utifall någon fara närmar oss därifrån.

Wyne släpper tanken på att mörda barnen och köper tanken att skydda dem istället

Wyne, Reggs kompis som varit i tjänst hos Mar Juk-Adan, försöker än en gång att få med Regg på att mörda barnen och inkassera belöningen för det i Altaruk. Om det skulle gå snett, så skulle de kunna göra som har gjort förut, nämligen skylla allt på någon annan. Den där kvinnan med det tjusiga håret till exempel och så pekar Wyne i Wrens riktning. Regg slutar slingra sig ur det hela och talar klartext. Hans uppdrag är att skydda barnen, inte skada dem. Wyne hänger på det uppdraget istället.

Wyne tror inte att Mar Juk-Adan har tagit kontraktet på barnen, för då skulle de redan vara döda. Vid närmare eftertanke, så är han inte säker på det, eftersom ingen vettig människa dödar barnen bland så här mycket folk som vittnen. Kanske har hon tagit kontraktet ändå? Wyne tycker det är lite suspekt att Mar Juk-Adan inte ens hälsat på honom under dagarna då de varit så nära varandra i lägret. Kan hon se snett på honom (vitsigt på grund av hennes drajdrag), för att han hänger med karavanen där barnen befinner sig?

Mar Juk-Adan och treskallarna anfaller oss, två av oss lyckas fly och resten blir slavar

Muahaha har en massa insekter några få meter ovanför huvudet. Det hörs puffande ljud och hon faller utslagen på marken. Våra vakter bildar en skyddande ring runt oss. Treskallarnas ledare Masashi skriker med förstärkt röst åt alverna att de inte ska lägga sig i vad som nu händer. Alverna verkar inte ha lust till det heller, ingen verkar vilja attackera, snarare vill hela klanen fly undan faran. Treskallarna med sina döskallemärkta sköldar närmar sig oss tillsammans med Mar Juk-Adan och hennes två drajkvinnor och hennes två góliatkvinnor. Insekterna som är spionrobotar i form av skalbaggar, anfaller våra vakter och de försvarar sig med att skjuta pilar mot skalbaggarna.

Två halvlingar syns på vagnen där Reggs träkista är förvarad. De tar tag i kistan och sedan är den borta. En stund senare ser vi inte heller vart halvlingarna tagit vägen.

Fienden kommer inom närstridsavstånd och det blir vapenskrammel. Samtliga vakter faller till slut, de är slagna medvetslösa, inte döda. En góliat dör dock av vår hand. Wren och Regg slås medvetslösa. Wyne och Rasputin flyr ut bland sanddynorna längs med vägen. De kommer undan.

När vi andra vaknar till från medvetslösheten efter en timme, så är vi och vakterna är bundna med rep. Även barnen ligger bundna. Muahahas livlösa kropp ligger i en vagn. Mar Juk-Adan ska sälja oss som slavar i stadsstaten Tyr. Det är dit vi hela tiden har varit på väg.

Vi vandrar hela natten. Värmen har sjunkit till cirka 30 grader under natten.

Dag 7

Oasen vid Norra T, slavarna befrias, Mar Juk-Adan tillfångatas samt Obelisken ger Sannsyn

Vi fortsätter vandra med bundna händer i en rad efter varandra en halvtimme in på morgonen, för att komma till oasen Norra T. Det är en oas med tvåhundra meters diameter, bevuxen med 20-30 meter höga palmer och buskage. I mitten finns en damm med tjugo meters diameter och dammen djupnar ju mer ut mot mitten man kommer. Vattnet är kristallklart. Kanske är djupet tjugo-trettio meter. Det bubblar längs nere vid botten av dammen. Med en minuts mellanrum så slår det upp vatteneruptioner från dammen. De härstammar från bubblet där nere.

Wyne och Rasputin har slagit läger i ett tält de hyrt av alverna. Rackaren och munkprästen spionerar på slavgruppen som nu hunnit ifatt till oasen. Tidigare har tydligen treskallarna varit i oasen, men de har lämnat den nu. Slavarna får tälta, får också mat och vatten. Mar Juk-Adan vill att slavarna ska vara i bra skick inför försäljningen i Tyr.

Wyne och Rasputin gör upp en plan. Wyne går fram och distraherar de tre drajkvinnorna, varav en är Mar Juk-Adan, som inte sökt skydd från solens strålar utan står och bevakar slavtälten. Wyne dansar och sjunger. Mar Juk-Adan känner igen Wyne och drajkvinnorna ska anfalla Wyne. Under tiden har Rasputin slunkit in i tälten och befriat soldaterna. Wren har satt eld på sina rep och kommer loss. Hon går till den överlevande góliatens tält där halvjätten sover. Anfaller med eld och tänder eld på tält. Soldaterna är befriade och börjar brottas med drajkvinnorna innan Wyne råkar allt för illa ut. Till slut lyckas Regg få Mar Juk-Adan att ge upp och hon beordrar sina kumpaner att ge upp, utan att yttra ett ord.

Vi får reda på att just utanför tältet som Wyne och Rasputin har finns det en liten Obelisk med en sida på ½ meter och en höjd på 1 meter. Den har växt upp ur marken inför Wynes och Rasputins ögon. Den liknar Obelisken som barnen sett i Pelardrömmen: Svart, tät, sten med reliefer i form av öron i olika storlekar; där toppen slutar i en pyramid med släta sidor. Wren går fram till Obelisken som alverna ännu inte har lagt märke till. Hon håller en hand på Obelisken och aktiverar formeln Sannsyn för sig själv och som varar i ett dygn framåt. Det blir till tidig förmiddag dag 8. Hon går tillbaka till de andra. Nu kan hon se att Mar Juk-Adan och hennes drajkvinnor alla är androider. Ja, vi har haft en mycket stark misstanke om att Mar Juk-Adan varit en golem hon med. Samtliga golems har också förvaringsutrymme i magen där det finns en verktygslåda. Vilket användningsområde den har vet vi inte. Nu har vi góliaten bunden och de två drajkvinnorna förstörda helt och hållet. Vi övertalar Mar Juk-Adan att avslöja sitt sanna namn. Det är Maranata. Vi övertygar vakterna att det inte handlar om mänskliga varelser utan golems vi skadar, för att de inte ska få bryderier kring vårt grymma beteende. Mar Juk-Adans händer huggs därefter av. Vi börjar plundra Mar Juk-Adan på det hon har med sig på sin resa till Tyr.

Merry ser inte något bra utan sina glasögon, förstår vi.

Comments

Xanxerxes Xanxerxes

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.